MACHTELD JEWELLERY / SIER / BLUEBOTTLE / EARRINGS / COLLIERS / BROOCHES / RINGS / Bluebottle Broche Bluebottle Brooch gëetst staal dikte 0,3 mm, zilver etched steel thickness 0,3 mm, silver diameter 75 mm diameter 75 mm