MACHTELD JEWELLERY / SIER / SCARLET / EARRINGS / COLLIERS / BROOCHES / RINGS / Double scarlet (S) Double scarlet (S) gëetst staal dikte 0,3 mm, zilver etched steel thickness 0,3 mm, silver verkrijgbaar in S en L available in S and L ook verkrijgbaar met zilverketting also available with silverchain